TTB Heyeti Yaşar Kemal'i hastanede ziyaret etti

TTB İkinci Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel, TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Hüseyin Demirdizen ve DİSK Genel Sekreteri Dr. Arzu Çerkezoğlu'ndan oluşan heyet, çeşitli hastalıklarının yanı sıra solunum yetmezliği nedeni ile İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'nde bulunan yazar Yaşar Kemal'i ziyaret etti. Doktorlarından Yaşar Kemal'in durumuyla ilgili bilgi alan heyet, ziyaret sonrasında basına kısa bir bilgilendirme yaparak, geçmiş olsun dileklerini iletti.