Dr. Nejat Yazıcıoğlu İşçi Sağlığı Hizmet ve Araştırma Ödülü başvuruları başladı

İstanbul Tabip Odası’nca 2015 yılı 14 Mart Tıp Haftası etkinlikleri içinde verilecek olan Dr. Nejat Yazıcıoğlu İşçi Sağlığı Hizmet ve Araştırma Ödülü için başvurular başladı. Son başvuru tarihi 16 Şubat 2015 olarak belirlendi.

Türkiye’deki işçi sağlığı alanında yapılan bilimsel nitelikli çalışmaları ve işçi sağlığının gelişimine katkı sağlayan hizmetleri ödüllendirmek, kişi ve kuruluşları çalışmaları için teşvik etmek amacını taşıyan ödül, işçi sağlığı alanında çalışma yapan farklı mesleklerdeki kişilerin katılımına açık.

Ödüle başvuru koşulları şöyle:

-          Ödül işçi sağlığı alanında yapılan özgün, bilimsel kalitesi yüksek, sorunlara ışık tutan veya çözüm öneren yayınlanmış veya yayına hazır araştırmalara verilir.

-          Yayımlanmış araştırmalar için, son beş yılda yayımlanmış olma koşulu aranır.

-          Yayımlanmamış araştırma yazıları, bilimsel dergilerin yazım kurallarına göre hazırlanmalıdır.

-          Ödül için gönderilen yayımlanmamış araştırmalar, sorumlu yazarın izni ile İTO ve TTB dergilerinde yayımlanabilir.

-          Başvuruda araştırmayı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin özgeçmişleri, mesleki deneyimleri, yaptıkları çalışmalar ve iletişim bilgileri ayrıntılı olarak belirtilir. Çalışmaların yazılı olarak ve aynı zamanda dijital ortamda İstanbul Tabip Odası’na (Türkocağı Cad. No:9/2 Cağaloğlu/İSTANBUL) iletilmesi gerekmektedir.