Osmaniye'de aile hekimleri nöbet dayatmasına karşı çıkıyor

Aile hekimlerinin cumartesi günü nöbet dayatmasına karşı tepkileri tüm Türkiye çapında sürüyor. Osmaniye Tabip Odası, aile hekimlerine cumartesi günü nöbet dayatmasının sağlık çalışanlarının dinlenme hakkını ihlal anlamına geldiğini, aynı zamanda ILO sözleşmelerine aykırı olduğunu bildirdi.

Osmaniye Tabip Odası’nca 23 Ocak 2015 Cumartesi günü yapılan basın açıklaması ile aile hekimlerine cumartesi günü nöbet dayatmasına tepki gösterildi. Basın açıklamasını okuyan Osmaniye Tabip Odası Başkanı Dr. Bengü Başlamışlı İmadoğlu, aile hekimleri ile ilgili düzenlemelerin halen yönetmelik ve genelgelerle yürütüldüğünü belirtirken, bunun da aile hekimlerinin sürekli değişen uygulamalara maruz kalmasına neden olduğunu söyledi.

Aile hekimlerinin 40 saat mesailerine ek olarak, hafta için bazı günler saat 20.00’ye kadar esnek mesai yaptığına dikkat çeken İmadoğlu, cumartesi nöbetleri de eklenince aile hekimlerinin ve aile sağlığı merkezi çalışanlarının haftanın 6 günü çalıştıklarını kaydetti. İmadoğlu, aile hekimlerinin dinlenme hakkının ellerinden alındığını belirterek, Osmaniye Tabip Odası olarak cumartesi günleri nöbet dayatmasına karşı olduklarını bildirdi.