Birleşik Metal İş'e dayanışma ziyareti

TTB, DİSK, KESK ve TMMOB başkan ve yöneticileri, metal iş kolunda 29 Ocak'ta başlayacak grev öncesinde, Birleşik Metal İş Sendikası'nı ziyaret etti. 

TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan, DİSK Genel Başkanı Kani Beko, KESK Eş Genel Başkanı Lami Özgen ve TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı tarafından, 26 Ocak 2015 günü gerçekleştirilen ziyarette, DİSK Yönetim Kurulu üyeleri ve KESK üyesi sendikaların başkan ve yöneticileri de hazır bulundu. 

TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan, grevin başarıya ulaşması için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını bildirdi.