TTB, Bilkent Entegre Sağlık Kampusu ÇSED Raporu'na ilişkin görüşlerini hazırladı

Türk Tabipleri Birliği, Bilkent Entegre Sağlık Kampusu Projesi'ne yönelik olarak finans kuruluşları tarafından istenen Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme (ÇSED) Raporu'na ilişkin görüşlerini hazırladı. TTB görüşleri Bilkent Ankara Entegre Sağlık Hizmetleri Yatırım İşletmeleri A.Ş.'ye iletildi. 

Bilkent Entegre Sağlık Kampusu Projesi ÇSED Raporu'na ilişkin TTB görüşleri için...