Mersin Tabip Odası'ndan nöbet yerine eğitim etkinliği

Mersin Tabip Odası, Sağlık Bakanlığı'nın aile hekimlerine ve sağlık çalışanlarına Cumartesi günü getirdiği nöbet uygulamasına karşı, olarak "Nöbete Gitmiyoruz, Koruyucu Hekimliğe Sahip Çıkıyoruz" sloganıyla nöbet eylemini eğitim etkinliğine dönüştürdü.

24 Ocak 2015 Cumartesi günü Mersin Tabip Odası toplantı salonunda, Dr. Mehmet Antmen ve Dr. Zeki Sinan Doğan "Ateşli Çocuğa Yaklaşım ve Antibiyotik Kullanımı", 31 Ocak 2015 Cumartesi günü ise Nefroloji Uzmanı Dr. Ayşe Jini Güneş "1. Basamakta Kronik Böbrek Hastalığına Yaklaşım" konusunda sunum yaptılar.