9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü Basın Açıklaması

Sigara ve Sağlık Ulusal Komitesi (SSUK) tarafından 9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü nedeniyle, SSUK  dönem başkanlığını yürüten Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Yerleşkesinde bir basın açıklaması yapıldı.

Toplantıya Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkan ve Genel Sekreterinin yanı sıra SSUK Başkanı, yürütme kurulu üyeleri ve SSUK bileşeni kurumların temsilcileri katıldı. Türk Tabipleri Birliği Başkanı Dr. Bayazıt İlhan, sigara içen yurttaşları ivedilikle bırakmaya davet ederken sağlık çalışanlarının bu konudaki önemli rolüne dikkat çekti. Sigara ve Sağlık Ulusal Komitesi Başkan ve yürütme kurulu üyeleri tarafından ise 2008-2012 dönemi ve 2015-2018 dönemi Ulusal Tütün Kontrolü Programlarının değerlendirilmesi yapılarak geleceğe dair ülkemizde tütün kontrolünü geliştirici öneriler paylaşıldı.