Hekimlere ?Olağandışı Durumda Sağlık Hizmetlerinin Örgütlenmesi Kursu' Düzenlendi

Adana Tabip Odası, Türk Tabipleri Birliği (TTB) önderliğinde Adana, Mersin ve Osmaniye’de görevli hekimlere ‘Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetlerinin Örgütlenmesi’ kursu 6-7-8 Şubat 2015 tarihlerinde 16 kursiyerin katılımıyla Adana’da düzenledi.

SORUNLARIN ÜSTESİNDEN DAHA KOLAY GELELİM İSTEDİK

TTB MK Üyesi Dr. İsmail Bulca, ÇÜ Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülseren Ağrıdağ'ın konuşmalarının ardından  açılış konuşmasını yapan Adana Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. H. Neslihan Önenli Mungan, “Türkiye’nin farklı illerinden büyük fedakarlıklarla gelip, değerli deneyimlerini ve çok yaşamsal öğütlerini bizlerle paylaşacak olan eğiticilerimize, bizlere öncülük yapan Gülseren Ağrıdağ hocamıza ve sıkıntılı aile sağlığı programının arasından zaman ayırmanız bizi çok mutlu etti. İzmit depremi, Adana depremi oldu. Arkasından bir göç dalgası oldu. Bu sıkıntıların nasıl üstesinden geleceğimizi, düzenli bir yönetimle nasıl baş edeceğimiz konusunda çok ciddi sıkıntılar olduğunu biliyoruz. O yüzden Adana ve Mersin Tabip Odaları olarak istedik ki bu konularda eğitimli olalım. Bu konularda bilinçlenelim. En azından bir farkındalık yaratalım ki bundan sonra karşılaşılacak sorunların üstesinden daha kolay gelelim. Sağlık politikalarının giderek kirlendiği, insanlığın, hekimliğin ön planda değil’de getirilerin ön planda olduğu bir sistem de özellikle bunları bir kez daha hatırlayarak bizlere düşen görevleri burada canlı canlı yaşamayı önemli buluyorum” diye konuştu.

İNSANLARA DAHA BİLİNÇLİ BİR ŞEKİLDE YARDIMCI OLACAĞIZ

TTB Merkez Konsey Üyesi Dr. İsmail Bulca, “Hepinizin bildiği gibi bölgemizdeki savaşın yakıcı etkisini özellikle savaşın ilk yıllarında en fazla hisseden bölgelerden biriydik. Savaş insanları sadece öldürmüyor. Yaralıyor, aç susuz bırakıyor. Yerinden, yurdundan ediyor. Göç’e zorluyor ve en sağlıksız koşullarda yaşamaya mahkûm ediyor. Onun için kontrol edilebilir en basit hastalıklardan özellikle çocuk ve yaşlıların ölüme mahkûm edildiğini görüyoruz. İşte bu açıdan hem savaşın sıcak döneminde ve çevreye yayılan etkileri üzerinde de insanlara sağlık hizmetlerinin, sağlık parametrelerinin yükseltilmesi açısından biz hekimlere önemli görevler düşüyor. Olağandışı durumlarda sağlık hizmetleri konumuz. Bu sadece savaş değil, deprem gibi tüm doğal afetler sonrası insanların karşılaşabileceği sağlık sorunlarıyla ilgili nasıl baş edebilmemiz konusunda bilgileneceğiz. TTB eğitmenleri Türkiye’yi dolaşarak bu eğitimi veriyorlar. TTB ODSH Kolumuzun Eğitmenlerinden alacağımız bu bilgilerle insanlara daha bilinçli bir şekilde sağlık hizmetlerini sunmaya çalışacağız Ayrıca ODSH Kolumuza bu eğitimlerinden dolayı teşekkür ediyoruz.” şeklinde konuştu.

TTB ODSH Kolu Eğitmenleri Feride Aksu Tanık, Ali Osman Karababa, Meltem Çiçeklioğlu, Murat Civaner, Bülent Aslanhan, Muzaffer Eskiocak, Kevser Vatansever, Ayşe Devrim Başterzi ve Şeyhmus Gökalp'ten oluşuyor. Üç gün süren Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetlerinin Örgütlenmesi Kursunda Temel Kavramlar, TTB Temsiliyeti, Bulaşıcı Hastalıklar ve Salgın İncelemesi, Yardımların Organizasyonu, Etik,Sağlık Çalışanlarının Sorunları, Göç ve Sağlık gibi konularda oturumlar ve grup çalışmaları yapıldı.