Güney Kore Türkiye'ye Gaz İhracatını Durdursun! Türkiye'de Biber Gazı Yasaklansın...

İstanbul Tabip Odası'nın da bileşenleri arasında yer aldığı Biber Gazı Yasaklansın İnisiyatifi Londra ve Seul’deki demokrasi ve insan hakları kuruluşları ile eş zamanlı olarak İstanbul’da Güney Kore Konsolosluğu önünde basın açıklaması gerçekleştirdi ve taleplerini konsolosluk aracılığıyla Güney Kore Hükümeti’ne iletti.


10 Şubat 2015, Salı günü 12.30’da Güney Kore İstanbul Konsolosluğu önünde bir araya gelen Biber Gazı Yasaklansın İnisiyatifi bileşenleri, ölümcül bir kimyasal silah olan biber gazını ülkemize satan Güney Kore Hükümeti’ni ve ülkemizde ölümcül yaralanmalara neden olan biber gazını pervasızca kullandıran AKP Hükümeti’ni uyardı.

Basın açıklamasına, inisiyatif bileşenlerinden Kimya Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Eş Başkanları Selin Top ve Onur Gökulu, İHD İstanbul Şube Yöneticisi Kıvanç Sert, İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ümit Şen, TTB Yüksek Onur Kurulu Üyesi Dr. Ali Çerkezoğlu da katıldılar.

İnisiyatif adına açıklamayı Selin Top okudu. Yapılan açıklamada; “Türkiye’de geçtiğimiz 2014 yılı içerisinde “sokakta işkence” aracı olarak tanımladığımız zor kullanım araçları ve bunların en yaygın kullanılanı “biber gazı”nın doğrudan ya da dolaylı etkileri sonucunda en az 453 kişi yaralandı ve 8 kişi hayatını kaybetti. Ülkemizi yönetenlerin görevi bu can kayıpları ve yaralanmalara “bize başvuru olmadı” yada “biber gazının boğduğu ispatlanmadı” biçiminde demogojik yanıtlar vermek, polemik yapmak değil; insan yaşamını esas alarak tek bir yurttaşının  burnunun kanamasından dahi kaygılanarak, ölümlerde doğrudan ya da dolaylı etkileri bulunan bu zor kullanım araçları konusunda kapsamlı soruşturmalar yapmak ve bu ölümlere ve yaralanmalara yol açanlar hakkında gerekli cezai soruşturmaları adil biçimde sonlandırmak olmalıdır. Kimyasal bir silah olan biber gazı ev, hastane, okul, sokaklarda kısacası hayatımızın her alanında pervasızca kullanılıyor. Kolluk güçlerinin biber gazı kullanım biçimi tabiri caizse “kasıtlı insan öldürme” başlığı altında ele alınabilir. Yaptığımız sempozyumlarda da gerek yaşanan can kayıpları ve yaralanma deneyimleri, gerekse de bilimsel bulgulara dayanarak biber gazının ölümcül bir kimyasal silah olduğunu her fırsatta dile getirdik. Gerek sağlığa zararlı kimyasal bir ajan olması gerekse de kolluk güçlerince ateşli silah olarak kullanılıyor olması sebebiyle bu silahın doğru kullanımını değil yasaklanmasını talep ediyoruz… İstanbul’da, Londra’da, Seul’de: Güney Kore bu işkence ve ölümlerin bir sorumlusu olmak istemiyorsa Türkiye’ye biber gazı ihracatını durdurmalıdır. Türkiye’ye biber gazı satacak olan DaeKwang firmasının usulsüzlükleri, yasadışı hammadde alımları ortaya çıkmıştır, bu firmanın birçok ihracatı şu anda durduruldu. Türkiye’ye yapılacak olan sevkiyatın bu bağlamda akıbetiyle ilgili bilginin de kamuoyu ile paylaşılması gerekmektedir” denildi.

Basın metni için tıklayınız