Tıp Öğrencileri Sempozyumuna Katılım Sağlandı

Türk Tıp Öğrencileri Birliği (TurkMSIC) kongresi bu yıl 7-8 Şubat 2015 tarihlerinde İstanbul Maltepe Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşti.

Kongrenin ana teması bu yıl "Tıp ve Teknoloji" olarak belirlenmişti. Türkiye'nin değişik tıp fakültelerinden 350 den fazla öğrencinin katıldığı kongrenin açılış törenine TTB bir önceki dönem Başkanı olan Prof.Dr.A.Özdemir AKTAN da katılarak konuşmasını yaptı. İyi Hekimlik ana temalı konuşmanın ardından kongre bildirilerine geçildi.

Türk Tabipleri Birliği
Merkez Konseyi