Sağlık Bakanlığı'na Açık Çağrı

Sağlık Bakanlığı'na açık çağrımızdır;

‘Sağlık Bakanlığının, birinci basamak sağlık hizmet alanında yapmak istediği uygulamaları belirlemek amacıyla, birinci basamakta örgütlü bazı kurum ya da kişilerle birçok toplantı yaptığı bilinmektedir.

Bu alanda örgütlü tüm dernek, sendika ve meslek örgütlerinin çağrılı  olduğu platformlarda sorunların tartışılmasının, çözüm önerilerinin geliştirilmesinin, alınacak kararlarda ve uygulanmasında çalışanların görüş ve önerilerinin dikkate alınmasının şart olduğu kanaatindeyiz.

Birinci basamak çalışanlarının tümünü temsil etmeyen kişi ve örgütlerle yapılan görüşmelerin, bu alanın sorunlarını çözemeyeceği, sahada karşılık bulmayacağı bilinmelidir.

Bu tür toplantı ve çalışmaların tüm dernek, sendika ve meslek örgütlerinin temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilmesinin birinci basamağın sorunlarının çözülmesine katkı sağlayacağını düşünüyor, konuyla ilgili hassasiyet göstermenizi bekliyoruz.

Ayrıca, Aile Sağlığı Merkezi çalışanlarına, Aile Hekimliği yönetmeliklerinde yer alan denetleme yetkisi istismar edilerek insani olmayan ceza puanları ve sözleşme fesih koşulları öne sürülerek çeşitli disiplin soruşturmalarının açılmasına bir an evvel son verilmelidir.

Çalışanların haklarını korumak için altı haftadır kararlılıkla sürdürdükleri meşru karşı duruşlarını sindirmeye yönelik baskıların işe yaramayacağını bir kez daha hatırlatmak isteriz.

Hem birinci basamak sağlık çalışanları hem de hizmet verdiğimiz halkımız için Sağlık Bakanlığının doğru tutumu, fazla ve esnek çalışmayı içeren ASM ve TSM lerde  Cumartesi günleri nöbet genelgesini hemen geri çekmesi olmalıdır.

 

Saygılarımızla,

Türk Tabipleri Birliği

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası

Genel Sağlık-İş Sendikası

Birlik ve Dayanışma Sendikası

Türk Sağlık Sen

Pratisyen Hekimlik Derneği