Yasta değil, isyandayız!

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi ve Türk Tabipleri Birliği Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu, 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ın vahşice katledilmesi ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Bu acı olayı devlet kademelerinden yükselen eril ve cinsiyetçi söylemlerin toplumda en uç noktada karşılık bulması olarak değerlendiriyoruz" denildi. 

 

 

16.02.2015

BASIN AÇIKLAMASI

ÖZGECAN'A YAPILAN İNSANLIĞA KARŞIDIR

YASTA DEĞİL, İSYANDAYIZ!

Erkeklerden kadınlara yönelen şiddetin en son olgusu ne yazık ki Özgecan Aslan oldu. Geçtiğimiz günlerde akıl almaz bir şekilde katledilen kardeşimiz Özgecan’ın ailesine sabır diliyoruz. Bu ülkede vicdanı olan kadın ve erkek herkesin başı sağolsun.

Son yıllarda artan kadın cinayetleri ile birlikte değerlendirdiğimizde Özgecan’ın katledilmesi, Türkiye’de giderek büyüyen bir sorun olan “cinsiyetçi politikaları” bir kez daha önümüze koymaktadır. Bu saldırı, bir kişiye “kadın olmaktan dolayı” yapılan bir saldırı olmasının yanında Türkiye’de bir kadının kamusal alanda var olması, yolculuk etmesi hakkına bir saldırıdır. Bu anlamda bireysel değil giderek büyüyen toplumsal bir sorunun göstergesidir.

Bu ülke, sadece cinsiyetinden dolayı en temel hak olan YAŞAM HAKKInın yok edildiği kadınların ülkesidir. Bu kadın katliamında, yasaları uygulamayan, cezai indirimler için mazeret arayan, tecavüze uğrayanı "psikolojik olarak etkilenmemiştir" diyen, çocukların tecavüzlerine "kendisinin isteği ile olmuştur" diyebilen herkesin payı vardır.

Biz hekimler olarak cinsel saldırı/tecavüze maruz bırakılan kadınların yaşadığı bedensel ve ruhsal  sorunlara tanık oluyoruz.

Türk Tabipleri Birliği olarak bu acı olayı, devlet kademelerinden yükselen eril ve cinsiyetçi söylemlerin toplumda en uç noktada karşılık bulması olarak değerlendiriyoruz. AKP iktidarının ‘üç çocuk’, kürtaj, sezaryen, ‘kadın değil aile’ vb. pek çok örneğini gördüğümüz söylemleri, kadın karşıtı politikalara karşılık gelmektedir. Üstelik bunu toplumun kültürü ile ilişkilendirerek normalleştirmekte, toplumdaki hegemonyasını sürdürebilmenin bir aracı olarak kullanmaktadır.

Türkiye’de toplumsal cinsiyeti derinleştirecek politikalar yerine devletin her türlü kurumu ile samimi bir şekilde çaba harcaması ihtiyacı bugün daha fazla kendini göstermektedir.

Türk Tabipleri Birliği ve kadın hekimler, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin ortadan kaldırılması mücadelesini, tüm kadın kuruluşları ve duyarlı halkımızla birlikte sürdürecektir. Bizler, taraf olduğunuzu, şiddete isyan eden kadınların yanında yakınında bulunacağımızı, her zaman dayanışma içinde olacağımızı bir kez daha belirtmek isteriz. Kadınların her düzeyde eşitliğini ve yaşam hakkını savunuyoruz, savunacağız.

Yasta değil, isyandayız!

Yaşam hakkımız için tüm sorumluları göreve davet ediyoruz! 

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ
MERKEZ KONSEYİ

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ                   
KADIN HEKİMLİK VE KADIN SAĞLIĞI KOLU