STED Türkiye Atıf Dizini'nde

STED - Sürekli Tıp Eğitimi Dergisinde yayımlanan makalelerin veri tabanına aktarılması işlemi tamamlanmış ve dergi Türkiye Atıf Dizini’ne kayıtlı dergiler arasına alınmıştır. Araştırmacıların dizine aktarılan makalelerin tam metinlerine, dizin üzerinden erişimleri mümkün olabilmektedir. Dergi ile ilgili genel istatistikler, www.atifdizini.com adresindeki İstatistik menüsünden izlenebilmektedir.

Türkiye Atıf Dizini’nin kuruluş amacı; ulusal düzeyde düzenli olarak yayımlanan sağlık bilimleri dergilerinin birbirlerine atıf yapmalarını sağlayarak, ulusal atıf sayılarının en yüksek düzeylere ulaştırılması olarak belirtilmektedir. Kayıtlı olan dergilerin, bu amaca paralel olarak oluşturulan Türkiye Atıf Dizini değerlendirme kriterlerine uygunluğu yıl boyunca izlenmekte, yayımlanan her yeni sayıdan sonra, dergi editörlükleri sonuçlar hakkında bilgilendirilmektedir. 

 Anahtar sözcüklerle ilgili kritere göre, bilimsel makalelerin anahtar sözcüklerinin Türkiye Bilim Terimleri’nden (Türkiye Bilim Terimleri; MeSH -Medical Subject Headings- terimlerinin, Türkçe karşılıklarını içeren anahtar sözcükler dizinidir) seçilmesinin yazım kuralı olarak benimsenmesi ve ilan edilmesi gerekmektedir.  (http://www.bilimterimleri.com)

Diğer kriterler arasında, derginin basılı kopyasıyla web örneği arasında fark olmaması, makalelerin türlerine göre kategorize edilmesi, kaynak yazımının derginin yazım formatına uygunluğu, derginin birleşik sayı yayımlamaması gibi kriterler bulunmaktadır.

Halen  STED'in  2014-Ulusal Katkı Değeri; 0,382 olarak saptanmıştır.

Türkiye Atıf Dizini 2014-Ulusal Katkı Değeri Ortalaması 0,122 olup derginin Ulusal Katkı Değeri bu ortalamanın üzerindedir.