Toplum ve Hekim'in yeni sayısı çıktı: Fiziksel Aktivite, Spor ve Sağlık

Türk Tabipleri Birliği'nce yayımlanan Toplum ve Hekim dergisinin yeni sayısı çıktı. Dosya editörlüklerini Eriş Bilaloğlu ve Eftal Yıldırım’ın yaptıkları yeni sayının başlığı: “Fiziksel Aktivite, Spor ve Sağlık”. Makale özetlerine derginin web sayfasından erişebilirsiniz.