Özgecan Aslan'ın ailesine taziye ziyareti

Türk Tabipleri Birliği, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği ve Mersin Tabip Odası yöneticileri, 11 Şubat 2015 tarihinde Mersin’de öldürülen 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Özgecan Aslan’ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

15 Şubat 2015 günü gerçekleştirilen ziyarete TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Özden Şener, TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. İsmail Bulca, TTB Yüksek Onur Kurulu üyesi Dr. İbrahim Tufan Ünal, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Uzm. Dt. Filiz Besim, Mersin Tabip Odası Başkanı Dr. Ful Uğurhan ve Mersin Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Dr. Zeki Sinan Doğan katıldı.

Heyet, Aslan ailesinin acısını paylaştığını ve her koşulda ailenin yanında olduğunu belirterek, taziye dileklerini iletti.