?İç güvenlik' yasasına tepkiler sürüyor

Kamuoyunda “İç Güvenlik Yasası” olarak bilinen düzenlemeye karşı emek, meslek örgütleri ve sendikaların tepkileri sürüyor. Tasarının TBMM’de bugünkü görüşmeleri öncesinde de basın açıklamaları ve eylemler vardı.

Ankara’da bugün (23.02.2015) saat 11.00’de Mülkiyeliler Birliği’nde biraraya gelen DİSK, KESK, TTB ve siyasi parti temsilcileri, tüm yurttaşların can güvenliği için tehdit oluşturan bu tasarının sadece iktidarın ve sermayenin güvenliğini hedeflediğini belirterek, yasaya karşı toplumsal mücadelenin büyütülmesi çağrısında bulundular.

Mülkiyeliler Birliği’ndeki basın açıklamasının ardından TBMM önüne gelen temsilciler, burada da bir basın açıklaması yaptılar. TBMM önünde toplanan grup, “Güvenlik yasası geri çekilsin”, “AKP yasanı al başına çal”, “Faşizme karşı omuz omuza”, “Faşizme teslim olmayacağız”, “Direne direne kazanacağız”, “Birleşe, birleşe kazanacağız” sloganları aktı.

Burada yapılan açıklamalarda da, bu düzenlemenin ülkenin tüm gerçek sahiplerine karşı; AKP’nin baskısına boyun eğmeyen emekçilere, kadınlara, gençlere, sağlıkçılara, köylülere karşı çıkarıldığı, sadece iktidarı ve sermayeyi korumayı amaçladığı vurgulandı. 

KESK Eş Başkanı Şaziye Köse, “AKP ve sermaye bu düzenlemeyi çıkararak bizi sokağa davet ediyor. Diren meclis, diren sokak” diye konuştu.

Açıklamalara TTB adına Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan katıldı.