Aile hekimleri hakkında başlatılan soruşturmalara ilişkin bilgi

Birinci basamak sağlık çalışanlarının, çalışma koşullarını ağırlaştıran, temel haklarını ihlal eden ve esasen toplumun nitelikli sağlık hizmeti alma hakkını da ortadan kaldıran nöbet düzenlemeleri karşısında tutum alan aile hekimleri hakkında, çeşitli tarihlerde hizmet vermedikleri gerekçesiyle Halk Sağlığı Müdürlükleri tarafından soruşturmalar başlatıldığı bildirilmektedir. 

·         Bu şekilde hakkında soruşturma başlatılan hekimlerin, -7 günden az olmamak üzere- kendilerine bildirilen süre içinde savunmalarını vermeleri gerekmektedir.

·         Yapılan soruşturma sonucunda ihtar puanı ile cezalandırılmaları durumunda hekimler, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde,

-  Vali yardımcısı tarafından verilen ihtarlara karşı valiye,

-  Sağlık Bakanlığı tarafından verilen ihtarlara karşı müsteşara

itiraz etmelidirler.

·         İtiraz mercileri 30 gün içinde itirazı inceleyerek karara bağlayacaktır.

·         Bu karar, yazılı olarak aile hekimine bildirilecektir.

·         Aile hekimleri kararın kendilerine tebliğ edildiği tarihten itibaren 60 gün içinde verilen ihtar puanının iptali istemiyle idare mahkemesinde dava açabilirler.

Türk Tabipleri Birliği bu süreçte hekimlerimize, bağlı bulundukları bölge tabip odaları aracılığıyla, ihtiyaç duydukları hukuksal desteği verecektir.