Uluslararası Tıp Öğrencileri Birlikleri Federasyonu 64. Genel Kurulu Antalya'da Yapılıyor

Uluslararası Tıp Öğrencileri Birlikleri Federasyonu’nun (IFMSA) 64. Genel Kurulu Turk MSIC’ın ev sahipliğinde Antalya’da yapılıyor. Dünya’nın dört  bir yanında yaklaşık 1000 tıp öğrencisinin katılımıyla gerçekleşen Genel Kurul’un bu yılki ana teması “insani eylemler” olarak belirlendi.

Genel Kurul’un açılış toplantısında Türk Tabipleri Birliği adına Başkan Dr. Bayazıt İlhan bir konuşma yaptı. Dr. İlhan konuşmasında tıp öğrencilerinin uluslar arası dayanışmasının önemine değinerek emeği geçenlere teşekkür etti.  Toplantının ana temasının “insani eylemler” olarak belirlenmesinin ve bu toplantının olağan dışı durumların sıklıkla yaşandığı Türkiye gibi bir ülkede yapılmasının çok değerli olduğunu vurguladı.

Dr. İlhan Irak ve Suriye’de yaşanan savaşlar ve özellikle son dönemde IŞİD saldırıları nedeniyle göç etmek zorunda kalan insanların, sığınmacıların durumlarına ilişkin bilgi verdi. Sığınmacılara ve yaralılara verilen sağlık hizmetleri, TTB ve diğer sağlık örgütlerinin gönüllü destek çabalarını anlattı. Dr. İlhan tıp öğrencilerine Türkiye’deki hekimlerin ve tıp öğrencilerinin karşı karşıya kaldıkları, Dünya’nın başka yerlerinde nadiren rastlanabilecek baskıları, Gezi protestoları sırasında yaşananları, açılan soruşturma ve davaları, sağlık hizmeti verilen noktalara yapılan polis saldırılarını, göz altıları anlattı. Bu dönemde çıkarılan yasa ile insanlık yararına gönüllü hekimliği de “ruhsata” bağlayan düzenlemeye değindi. Tıp öğrencilerinin olağan dışı durumlarda sağlık hizmetlerini tartışacakları böylesi bir toplantıda ele alınması, tartışılması ve sonuç bildirgesinde değerlendirilmesi gereken, tıp tarihinde önemli yeri olacak gelişmeler olduğunu belirtti. Dünyanın dört bir yanından gelen tıp öğrencileri geçtiğimiz hafta Ankara Tabip Odası’na açılan davanın reddi konusundaki memnuniyetlerini alkışlarıyla ifade ettiler ve konunun Genel Kurul’un ana tema toplantılarında ele alınmasını desteklediler.

Açılış toplantısında Organizasyon Komitesi Başkanı Eren Halaç, Türk MSIC Başkanı Murat Aksoy, IFMSA Başkanı Agostinho Moreira de Sousa, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ender Terzioğlu ve Antalya İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hürür de birer konuşma yaptılar.

Türk Tabipleri Birliği

Dr. Bayazıt İlhan'ın IFMSA Genel Kurul konuşması

Dr. Bayazıt İlhan'ın IFMSA Genel Kurul konuşmasının Türkçesi