200 gündür direnişte olan BEDAŞ işçilerine destek

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi, Şubat ayı iş cinayetleri raporunu, 200 gündür direnişte olan DİSK Enerji-Sen üyesi olan enerji işçilerinin eyleminde açıkladı. Enerji işçileri ve desteğe gelen kurumlardan yüzlerce kişi 3 Mart 2015 Salı akşamı saat 19.00’da Talimhane’de toplandı. Direnişçi işçiler bekleyiş sırasında kol kola halay çekti. Yürüyüşte sık sık “Bu daha başlangıç mücadeleye devam”, “Hırsız, katil CLK”, “Sendika haktır engellenemez” sloganları atıldı.


TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr. Hüseyin Demirdizen, TTB Yüksek Onur Kurulu üyesi Dr. Ali Çerkezoğlu ve İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Selçuk Erez'in de katıldığı yürüyüşte ilk konuşmayı yapan  Enerji-Sen Genel Başkanı Ali Duman, direnişin 200. gününe geldiklerini ve bugün burada direnişçilerin kürsüsünü kuracaklarını, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin raporunun da burada açıklanacağını belirtti.

Duman şöyle konuştu: “Soma, Torunlar, Ermenek’i yaşadık biz. İşçi ölümlerini engellemek için mücadele ettik. Soma yaşandıktan sonra Enerji Bakanı ‘gömleğimi 3 gün değiştirmedim, işçiler bize söyleseydi’ dedi. Biz 7 aydır BEDAŞ işçileri olarak söylüyoruz, ne yapıyorlar? Faruk Çelik ‘işçilerin can güvenliği koşulları yoksa çalışmayabilirler’ dedi. Biz 21 Temmuz’da yarım gün iş bıraktık, sonuç 26 işçinin işten atılması oldu. Bu direniş tüm işçilerin direnişidir. Biz iş güvenliği dedikçe onlar iç güvenlik deyip özel güvenliği, polisi üzerimize saldılar. Biz kazanana kadar buradayız.”

İSİG Şubat 2015 İş Cinayetleri raporu da eylem sırasında açıklandı. Rapora göre 2015 şubat ayında en az 81 işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi.

İSİG raporunun ardından direnişçi BEDAŞ işçilerinin basın açıklaması okundu. “Can güvenliği direnişimiz 200 gündür sürüyor. İnsanca çalışma koşuları için direniyoruz” diyen işçiler Enerji Bakanı Taner Yıldız’la görüştüklerini, bu görüşmeden hiçbir sonuç çıkmadığını, Çalışma Bakanlığı’nın ise “iş güvenliğinde sorun yok” diye rapor hazırladığını ve yine iş kazalarının sürdüğünü anlattı.

4 yıldır BEDAŞ önünde direniş çadırının eksik olmadığını söyleyen işçiler CLK’nın işçiye de halka da düşman olduğunu belirterek, “İşçiler kendi talepleriyle, enerji hakkı talebini birleştirdiğinde zafer kazanacak” dedi.

BEDAŞ işçileri ayrıca bugün uğurlanan usta yazar Yaşar Kemal’in de sayaç okumacı bir enerji işçisi olduğunu hatırlatarak “İnce Memed’e selam olsun” dedi.

Açıklamaların ardından Emeğe Ezgi bir müzik dinletisi verdi.