Denizli'de hekimlerle toplantı

Denizli’de Denizli Tabip Odası’nın ev sahipliğinde Türk Tabipleri Birliği Başkanı Dr. Bayazıt İlhan’ın katılımıyla hekimlerle toplantı gerçekleştirildi.

Toplantı öncesi TTB Başkanı Dr. Bayazıt İlhan, Denizli Tabip Odası Başkanı Dr. Gökhan Önem ve yönetim kurulu üyeleri Dr. Simay Kaya ile Dr. İsmail Sancak’tan oluşan heyet Denizli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Dr. Berna Öztürk’ü makamında ziyaret etti. Görüşmede Denizli’de kamu hastanelerindeki durum ile Türkiye’de sağlık ortamı hakkında değerlendirmeler yapıldı.

Ardından Makine Mühendisleri Odası Toplantı Salonu’nda Denizlili hekimler ve sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarıyla bir araya gelindi. Toplantı Dr. Bayazıt İlhan’ın Türkiye’de sağlığın durumu ve TTB ile tabip odaları hakkındaki çerçeve sunumu ile başladı. Söz alan hekimler ve sağlık çalışanlarının da katkılarıyla sağlıkta yaşananlar, hekimlerin ve sağlık çalışanlarının sorunları tartışıldı. 13 ve 14 Mart eylemleri ve hazırlıklar değerlendirildi.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi