Sağlık alanında çalışan kadınlar sorunları konuştu

Ankara Tabip Odası’nın 14 Mart Tıp Haftası Etkinlikleri kapsamında “Sağlık Alanında Çalışan Kadınlar Sorunları Konuşuyor Çözümler Öneriyor” konulu forum düzenlendi. ATO Kadın Hekimlik Komisyonu'nun katkılarıyla Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde 14 Mart Cumartesi günü yapılan etkinliğe TTB Merkez Konseyi üyesi Doç. Dr. Deniz Erdoğdu, ATO Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Dr. Ebru Basa, ATO Yönetim Kurulu üyesi Dr. Onur Naci Karahancı, sağlık çalışanları ve tıp öğrencileri katıldı.

Etkinlik, Grup Devinim’in canlı müzik performansıyla başladı. Ardından foruma geçildi. Forumun moderatörlüğünü Dr. Deniz Erdoğdu yaparken konuşmacılar Dr. Filiz Ak, Bihter Akınoğlu, Handan Aksay, Şadiye Dönümcü, Nazife Ortakçı, Çiğdem Özdemir, Nezaket Özgür, Neslihan Sevim ve Sevgi Türkmen oldu.

Ayrıntılar için...