Süreyyapaşa Hastanesi'nde şiddet olayları protesto edildi

İstanbul Süreyyapaşa Hastanesi'nde, sağlık çalışanlarına yönelik olarak artan şiddet olayları, düzenlenen basın açıklamasıyla protesto edildi. Çok sayıda sağlık çalışanının katıldığı basın açıklaması sırasında, "sağlıkta şiddet istemiyoruz", "yönetim çalışanına sahip çık" sloganları atıldı. Basın açıklamasına TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Hüseyin Demirdizen katıldı. 

İstanbul Tabip Odası, SES ve Genel İş tarafından düzenlenen basın açıklamasında, her gün sağlık çalışanlarının onlarcasının tacize, hakarete, mobbinge ve şiddete uğradığına dikkat çekilerek, son olarak 17 Mart'ta Genel-İş üyesi sağlık çalışanının, 18 Mart'ta ise poliklinik hizmeti veren doktorun şiddete uğradığı bilgisi verildi. Açıklamada, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin sorumlusunun AKP Hükümeti'nin uyguladığı sağlık politikaları ve Sağlıkta Dönüşüm Programı olduğu belirtildi.