1 Mayıs Davası'nda tüm yöneticilere beraat

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB yöneticileri hakkında, 2014 yılının 1 Mayıs'ında "halkı kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne kışkırtma" suçu işledikleri iddiasıyla açılan dava sona erdi. 

Davanın  İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün (24 Mart 2015) görülen ikinci duruşmasında, iddia edilen suç yönünde kasıt ve kusur bulunmadığı belirtilerek, DİSK Başkanı Kani Beko, DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu, KESK Eş Başkanı Lami Özgen, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı ve dönemin TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Özdemir Aktan’ın beraatine karar verildi.