Çanakkale Tabip Odası'ndan sağlık yöneticilerine ve politikacılara çağrı

Çanakkale Tabip Odası, politikacılara ve sağlık yöneticiliği görevlerinde bulunan hekimlere çağrıda bulunarak, tabip odalarını etkisiz bırakacak, yok sayacak tutum ve politikalardan kaçınmalarını istedi. 

Çanakkale Tabip Odası Yönetim Kurulu, eski Yönetim Kurulu Başkanları'nın katılımıyla bugün (25 Mart 2015) bir basın toplantısı düzenleyerek, 14 Mart Tıp Haftası ile içiçe geçen ve 18 Mart Haftası'nda Çanakkale'de gerçekleştirilen etkinliklere Tabip Odası'nın davet edilmemesine tepki gösterdi.

Yapılan açıklamada, "Sağlık Bakanlığı ve yerel yöneticiler, tüm taleplerimize rağmen Tabip Odasını ve Türk Tabipleri Birliği'ni yok sayarak hazırladıkları bu programlarla, tıbbiyenin kuruluş yıl dönümü olan bu günde tıbbiyelileri incitmişlerdir. Hekimleri incitmeyiniz" denildi.

25.03.2015

 HEKİMLERE, SAĞLIK ÇALIŞANLARINA,

SAĞLIK YÖNETİCİLERİNE, POLİTİKACILARA VE

HALKIMIZA…

Geride bıraktığımız hafta Çanakkale’de, hekimler, sağlık çalışanları ve halkımız için önemli tarihsel olayların yaşandığı günleri geride bıraktık. 18 Mart haftası bu topraklarda yaşayan herkes için çok özel bir yere sahiptir. O nedenle bu açıklamamızı da özellikle 18 Mart haftasından sonraki bu hafta yapmayı istedik.

14 Mart haftasının ülkemizde modern tıp eğitiminin de başlangıcı olması açısından, Mart ayı bizim için ayrıca önem taşımaktadır. Tıbbiyenin eğitime başladığı 14 Mart, İstanbul’un işgalini protesto etmek amacıyla anılmaya da başlanmış ve o günden bugüne birçok anlamı içerecek şekilde anılmaya devam etmektedir.

Sağlık Bakanlığı bu yıl 14 Mart programını, Çanakkale Savaşlarının 100. Yılı olması nedeniyle ilimizde Sayın Cumhurbaşkanımızın da katıldığı programla kutlamıştır. Kutlamaya şehir dışından ve yurt dışından yabancı hekimler iştirak etmişlerdir.

14 Mart Tıp Bayramlarının bugüne kadar en önemli bileşeni yerelde Tabip Odaları, Ankara’da da Ankara Tabip Odası, Türk Tabipleri Birliği ve Tıp Fakültesi Dekanlıkları olmuştur. Ancak son yıllarda hem yerelde Tabip Odaları, hem de Ankara’da Türk Tabipleri Birliği ortak kutlama programlarının dışında bırakılmaya çalışılmaktadır. Bu durum ilimizde de son yıllarda aynen yaşanmakta olup, ortak program geleneği unutulmuştur. Özellikle son iki yıldır İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürlüğü, Üniversite temsilcileri bırakın ortak program yapmayı, 14 Mart günü çelenk koyma törenine bile katılma nezaketini göstermemektedirler. Bu yıl yapılan törene de, Çanakkale Tabip Odası Yönetim Kurulu, Çanakkale Belediye Başkan Vekili, Anadolu Hastanesi temsilcileri ve hekimler dışında hiçbir kurum temsilcisi katılmamıştır.

Çanakkale Tabip Odası Çanakkale Valiliği ile Türk Tabipleri Birliği ise Sağlık Bakanlığı düzeyinde sözlü ve yazılı olarak Çanakkale’deki programa katkı sunabileceklerini belirtmişlerdir. Çanakkale Tabip Odası’nın kendi programını Sağlık Bakanlığı’nın programını aksatmayacak şekilde planlama önerisine rağmen ne yazık ki ne ilimizin ne de ülkemizin sağlık yöneticileri bu talebi görmezden gelmişlerdir. Sadece 13 Mart akşamı Sağlık Bakanlığı tarafından verilen yemeğe ve 14 Mart günü kutlama programına Tabip Odası Başkanı’na bir misafir gibi, konuşma hakkı verilmeden davet etme lütfunda bulunulmuştur. Yine de Çanakkale Tabip Odası Başkanlığı olarak davete katılarak iletişim yollarını açık tutma kararlılığımız gösterilmiştir. Ancak üzülerek ifade etmek istiyoruz ki, ilimizde iki gün geçiren Sağlık Bakanımız Tabip Odasını ziyaret etme, bir kahve içme nezaketi gösterememiştir. Bu durumu sadece Tabip Odalarının yönetimlerine karşı değil, tüm hekimlerin ve muhalif her türlü sesin yok sayılarak etkisizleştirilmeye çalışılması çabası olarak yorumluyoruz.

İlimizde bulunan Tıp Fakültesi ise ne yazık ki kurulduğu andan itibaren, hem kurumsal hem de bireysel olarak Tabip Odasının programlarına katılmamayı gelenek haline getirmiştir. Tabip Odası içinde aktif olan bir avuç akademisyen, asistan ve öğrenciyi dışarıda tutacak olursak, Tıp Fakültesi Çanakkale İlinde kendi dünyasında yaşamaya ve iletişim kurmama ısrarına devam etmektedir. Bugünlerde yeni bir yönetim anlayışının geldiği Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde umudumuz, yakın gelecekte yapılan uygulamalarla bu anlayışın terk edileceğidir. Çünkü sağlık hizmeti bir bütündür ve bir bölgedeki tüm bileşenlerin işbirliğini zorunlu kılmaktadır.

Ulusal ve yerel düzeyde sağlık yöneticiliği ve politika yapan hekimler!

Lütfen önce hekim olduğunuzu unutmayın. Bizim en temel özelliğimiz tıbbiyeli olmamızdır. 14 Mart’a da bu pencereden bakıldığında anlamlıdır. Hekimliği güzel günlerde yapabilmemizin tek bir çıkışı vardır. O da örgütlü olmak ve yan yana durmaktır. Bu ülkede üzerinde titremek zorunda olduğumuz bir tek meslek örgütümüz vardır; o da Tabip Odalarıdır! Hepimizin hekim olarak bu odaların varlığına ihtiyacı vardır. Bugün yönetici ve siyasetçi olarak, ülkedeki neoliberal sistemi arkanıza güç olarak alabilirisiniz, ancak unutmayın siz eninde sonunda hekimsiniz. Bu görevleriniz bittiğinde hekimliğe geri döneceksiniz ve mutlaka hekim olarak emekli olacaksınız. Yaptığınız uygulamalarla hem kendi değerinizi düşürmektesiniz hem de bir gün mutlaka ihtiyaç duyacağınız Tabip Odanızı etkisizleştirmektesiniz. Mesleki değerlerimiz her gün erimektedir. Her gün daha güvensiz yarınlara doğru savrulmaktayız. Ve bunun nedeni yöneticisi olduğunuz ya da siyasi olarak parçası olduğunuz siyasi iradedir. Ve o irade sizi, bizi yani hepimizi zayıflatmak için elinden geleni yapmaktadır. Sizler de her gün Tabip Odalarından uzaklaşarak, onların programlarını yok sayarak aslında kendi sonunuzu hazırlamaktasınız. Lütfen yaptıklarınız bir kez daha gözden geçiriniz. Ve vazgeçiniz.

Sağlık Bakanlığı ve Yerel Yöneticiler, tüm taleplerimize rağmen Tabip Odasını ve Türk Tabipleri Birliğini yok sayarak hazırladıkları bu programlarla, tıbbiyenin kuruluş yıl dönümü olan bu günde tıbbiyelileri incitmişlerdir.

Hekimleri incitmeyiniz...

 

Dr. İnci ÖZŞÖLEN (1-2. Dönem) Tabip Odası Başkanı

Dr. Mustafa ÖZAY (3. Dönem) Tabip Odası Başkanı

Dr. Naci HASANEFENDİ ( 4. Dönem) Tabip Odası Başkanı

Dr. M. Zafer DOĞAN ( 5-6. Dönem) Tabip Odası Başkanı

Dr. Hanifi KAPLAN ( 7. Dönem ) Tabip Odası Başkanı

Dr. Azem ÜLKÜ (8-9. Dönem) Tabip Odası Başkanı

Dr. Ersin GİN (10. Dönem ) Tabip Odası Başkanı

Dr. Nihat GÜLHAN (11. Dönem) Tabip Odası Başkanı

Dr. Naci HASANEFENDİ (12. Dönem) Tabip Odası Başkanı

Dr. Hülya GÖRGÜN (13.Dönem) Tabip Odası Başkanı

 

                                                                                               Çanakkale Tabip Odası Yönetim Kurulu

                                                                                                 ve Eski Yönetim Kurulu Başkanları