SGK'nin izinsiz veri paylaşımına karşı çıkıldı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Yüksek Danışma Kurulu toplantısı, 24 Mart 2015 tarihinde Ankara'da yapıldı.

Toplantının bu yılki konu başlığı olarak seçilen “sosyal güvenlik hizmetlerinin niteliği ve sosyal güvenliğin sürdürülebilirliği açısından teknolojik araçların kullanımı, veri paylaşımı ve paydaşlar ile koordinasyonun önemi” üzerine konuşmalar yapıldı.

Toplantıda TTB'yi, Türk Tabipleri Birliği Kişisel Sağlık Verileri Çalışma Grubu Genel Koordinatörü Dr. Hasan Ogan ve Hukuk Bürosundan Av. Mustafa Güler temsil etti. Dr. Hasan Ogan toplantıda yaptığı konuşmada, sağlık verilerinin esas sahibinin hastalar olduğunun unutulmaması gerektiği ve bu verilerin toplanıp işlenebilmesi için veri sahibinin açıkça verdiği bir iznin bulunması gerektiği; söz konusu verilerin korunmasının taşıdığı önem ile sağlık verilerinin gizliliğinin hasta hekim ilişkisinde güvenin tesisinde taşıdığı önemi üzerinde durdu.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Türk Eczacıları Birliği, Türk Dişhekimleri Birliği gibi meslek örgütleri, Türk İş, DİSK, Hak İş, KESK, Türkiye Kamu Sen, Memur Sen gibi sendikalar ile TİSK, TESK ve TOBB gibi işveren örgütleri adına yapılan konuşmalarda da genel olarak sağlık ve sosyal hizmetlere yönelik değerlendirmeler yapılmış; sağlık hizmetlerinde verinin değeri ve bu verilerin kişisel hak kapsamında olması sebebiyle korunması gereğine ilişkin kurallar ile yargısal kararlara ilişkin açıklamalarda bulunulmuştur.

Toplantıyı başından itibaren izleyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, toplantı sonunda yaptığı konuşmada, aldığı notlarla eleştirilere yanıt vermiş; veri paylaşımında asla kişisel bir bilgi paylaşımında bulunmayı amaçlamadıklarını, anonimleştirilmiş verilere ise pek çok kesimin ihtiyaç duyduğunu ve verileri bu şekilde işleyip paylaşmayı istediklerini ve bu noktada her türlü katkıya açık olduklarını ifade etmiştir. Bakan Çelik ayrıca bu toplantıda konuşulanların SGK tarafından bir rapor haline getirilmesi gerektiğini de belirtmiştir.