Antalya Tabip Odası Hekim Meclisi toplandı

Uzun bir aradan sonra Antalya Tabip Odası Hekim Meclisi tekrar toplandı. 29 Mart 2015 Pazar günü gerçekleştirilen toplantının açış konuşmasını Antalya Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Ertan Yılmaz yaptı. Antalya Hekim Meclisi Divan Başkanlığına Dr. Metehan Akbulut, Divan üyeliklerine Dr. Aydan İzgi ve Dr. Tolga Temel seçildiler.

Antalya Hekim Meclisi İç Tüzük'ün görüşülmesi ve onaylanmasının ardından TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr. Fatih Sürenkök, “Türkiye’de Sağlığın Durumu, TTB ve Tabip Odaları” başlıklı bir sunum yaptı. 6023 Sayılı Yasa’nın TTB’ye ve tabip odalarına verdiği görevleri anlatarak sunumuna başlayan Sürenkök, yaklaşık 12 yıldır uygulanmakta olan Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın (SDP) Türkiye’de  sağlık alanını getirdiği durumu anlattı. Sağlık alanının giderek özelleştirildiğini belirten Sürenkök, Genel Sağlık Sigortası, katkı/katılım paylarının vatandaşları nasıl etkilediğine yönelik örnekler aktardı. Sağlık alanında şiddetin giderek arttığına dikkat çeken Sürenkök, yöneticilerin hekimlere yönelik tutum ve açıklamalarının sağlık alanında şiddeti körükleyen bir etken olduğunu belirtti. Sürenkök, son olarak 13 Mart’ta gerçekleştirilen “G(ö)REVDEYİZ” eylemi ve hekimlerin 5 acil talebi hakkında bilgi vererek sunumunu tamamladı.