AB Heyeti'nden TTB'ye işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda ziyaret

Avrupa Komisyonu ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu temsilcilerinden oluşan bir heyet, Türkiye'de işçi sağlığı ve iş güvenliği alanındaki gelişmeleri değerlendirmek üzere bugün (03.04.2015) Türk Tabipleri Birliği'ne ziyarette bulundu. 

Avrupa Komisyonu adına Kıdemli Değerlendirme Uzmanı Dr. Lothar Lissner ve AB Türkiye Delegasyonu adına Değerlendirme Uzmanı Seçkin Hekimoğlu'nun her aldığı heyet, TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan, TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr. Hüseyin Demirdizen, TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu Sekreteri Dr. Bülent Aslanhan ve TTB Hukuk Bürosu'ndan Av. Mustafa Güler ile görüştü. 

Görüşmede, Türkiye'de işçi sağlığı ve iş güvenliği alanında yaşanan gelişmeler ve Hükümet tarafından kullanılan AB fonlarının etkinliği konusunda değerlendirmelerde bulunuldu. TTB Heyeti, işçi sağlığı ve iş güvenliği alanında yaşanan sorunları ve çözüm önerilerini konuk heyete aktardı.