I. Uluslararası Çukurova Kadın Çalışmaları Kongresi

I. Uluslararası Çukurova Kadın Çalışmaları Kongresi 9-11  Nisan 2015 tarihleri arasında Adana'da gerçekleştirildi. Türk Tabipleri Birliği kongre sponsorları arasında yer aldı. TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu oturumlarda sağlık, toplumsal cinsiyet, çalışma yaşamında kadın, savaş ve göç konularında sunumlar gerçekleştirdi.