AB Türkiye Delegasyonu Heyeti TTB'yi ziyaret etti

AB Türkiye Delegasyonu Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Bölümü’nden bir heyet bugün (14.04.2015) TTB’yi ziyaret etti.

AB Türkiye Delegasyonu’ndan Sağlık Sektör Yöneticisi Dr. Figen Tunçkanat ve Sosyal Politika ve İstihdam Sektör Yöneticisi Zeynep Aydemir Koyuncu’dan oluşan heyet, TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan ve TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Özden Şener ile görüştü.

Görüşmede, Türkiye’de sağlık ortamının genel durumu, hekimlerin ve sağlık çalışanlarının çalışma koşulları ve örgütlenme olanakları, işçi sağlığı ve halk sağlığını ilgilendiren konu başlıkları ele alındı.