Dr. Coşkun Canıvar'a işçi sağlığını koruduğu için kademe durdurma cezası veriliyor!

İstanbul Tabip Odası İstanbul Tıp Fakültesi Hastane Temsilcisi Dr. Coşkun Canıvar, taşeron çalıştırılan sağlık işçilerine yönelik iş sağlığı ve güvenliği eğitim toplantısında göstermelik eğitime "nitelikli işçi sağlığı eğitimi" talebiyle itiraz ettiği için "kademe durdurma" cezasıyla karşı karşıya kaldı. 

İstanbul Tabip Odası, Canıvar'a verilen disiplin cezasına karşı çıkmak amacıyla "Kademeyi Değil Meslek Hastalıklarını, Güvencesiz Çalışmayı, İşçi Cinayetlerini, Taşeronlaşmayı Durdurun” başlığıyla bir kampanya başlattı. 

Haberin ayrıntıları için...