Dünya Tabipleri Birliği Konseyi'nden 'Biber Gazı' İle İlgili Önemli Karar

Türk Tabipleri Birliği’nin girişimleriyle, 16-18 Nisan 2015 tarihleri arasında Oslo’da düzenlenen Dünya Tabipleri Birliği (DTB) Konsey toplantısında gösteri kontrol ajanları ile ilgili önemli bir karara varıldı. Kabul edilen tutum belgesiyle hükümetler gösteri kontrol ajanlarını ifade özgürlüğünü bastırmak amacıyla kullanmamaya çağırılıyor. Belge, tüm üyelerce oybirliğiyle kabul edilerek Ekim ayında yapılacak Genel Kurul’a iletildi.

Türk Tabipleri Birliği’nce verilen tutum belgesi önerisi;

  • Hekimler olarak, sağlık üzerine akut ve kronik etkileri yeterince kanıtlanmış biber gazının tümüyle yasaklanması yönünde tutum alınması gerektiği,
  • İfade özgürlüğünün bir parçası olarak yapılan barışçıl gösterilerin biber gazı da dahil olmak üzere gösteri kontrol ajanları kullanılarak dağıtılmasının insan haklarına aykırı olduğu,

vurgularını içermekte.

Kabul edilen tutum belgesi ile DTB ayrıca, sağlık ve yaşam üzerinde oluşturduğu önemli riskler nedeniyle, tüm hükümetleri hiçbir koşulda gösteri kontrol ajanlarını kullanmamaya çağırdı.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi