GOP Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 'acil' sorunları tartışıldı

Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde acil tıp hizmetlerindeki aksaklıklar yetersiz altyapı ve yetersiz sağlık çalışan sayısı nedeniyle devam ediyor.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) İkinci Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel ve İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Op. Dr. Samet Mengüç, 17 Nisan 2015 tarihinde, yaşanan sorunları yerinde görmek ve çözüm yollarını birlikte değerlendirmek üzere GOP Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine ziyarette bulunarak yaklaşık 3 saat süren görüşme ve toplantılar gerçekleştirdiler.

Dr. Tükel ve Dr. Mengüç, önce acil tıp uzmanı bir hekim ile ardından dahiliye asistan hekimleri ile yapılan toplantılarda hastanede acil sağlık hizmetleri alanında yaşanan sorunları yerinde tespit ettiler. Ardından, hastane asistan temsilcisi Dr. Pınar İçel ile birlikte, hastane yöneticisi / başhekimi Doç. Dr. Gökhan Tolga Adaş ve başhekim yardımcısının katıldığı, hastanede yaşanan sorunların ve çözüm yollarının konuşulduğu bir toplantı gerçekleştirdiler. 

Haberin ayrıntıları için...