Çocuk Güvenliği Sempozyumu yapıldı

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı'nca düzenlenen "Büyüyen Bir Halk Sağlığı Sorunu: Çocuk Güvenliği" başlıklı sempozyum, 21 Nisan 2015 Salı günü gerçekleştirildi. Sempozyuma TTB adına Merkez Konseyi üyesi Doç. Dr. Deniz Erdoğdu katıldı. 

Sempozyum sonuç (özet) raporuna, sunum ve videolara aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

http://www.halksagligi.hacettepe.edu.tr/diger/cocukguvenligisempozyumu.php