TTB'den 1915 olaylarının 100. yılında Ermenistan Tabipler Birliği'ne mektup

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi, 1915 olaylarının 100. yılı dolayısıyla Ermenistan Tabipler Birliği'ne mektup gönderdi.

TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan'ın imzasıyla, Ermenistan Tabipler Birliği Başkanı Dr. Parounak Zelvian'a gönderilen mektupta, 1915 yılı ve sonrasında yaşanan olaylarla ilgili olarak Ermeni halkının acılarının paylaşıldığı belirtilerek, "Bütün içtenliğimizle, toplumlarımıza, insanlığa karşı sorumluluğumuz ve hekim duyarlılığıyla, halklarımızın yakınlaşabilmesi ve yaraların sarılabilmesi, insanlığa benzeri acıların yaşatılmaması için birlikte çalışmalar yapma isteğimizi iletiyoruz" denildi.

Mektup aşağıdadır:

 

24 Nisan 2015

Dr. Parounak ZELVEIAN

Başkan

Ermenistan Tabipler Birliği

 

Sayın Dr. Zelveian,

Acı  ve ızdırabı azaltmak üzere yemin eden biz hekimler, gerek toplumsal boyutta gerekse de bireysel düzeyde yaşanan tüm acıları, gözyaşlarını, ızdırabı, duygusal kırgınlıkları, travmaları kuşkusuz ki en yalın haliyle anlama olanağına sahip bir mesleğin üyeleriyiz.

Ne yazık ki insanlık tarihi, mazlum insanlara, halklara yaşatılan acılarla doludur. 1915 yılında üzerinde yaşadığımız topraklarda yaşananlar da bunların örneklerindendir. O yıl ve izleyen zamanlarda bin yıl barış içinde yaşayan halkları birbirinden koparan felaketler yaşandı. Bu felaketlerin acılarını, devam eden tahribatlarını kişisel ve toplumsal düzeyde yaşamaya devam ediyoruz.

Hekimler olarak biliyoruz ki hakikat herkesi iyileştirir. Tarihsel deneyimler göstermiştir ki mazlum halklar, onlara yaşatılan acıları anlayan, onarma çabasına girişen bir toplumsal duyarlılık karşısında yaralarını daha kolay sarar. Bu iyileştirme süreçlerinde biz hekimlere görev düştüğünü biliyoruz.

Ermeni halkının evlatları siz değerli meslektaşlarımızın, 24 Nisan 1915 ve sonrasında yaşanan, halen etkileri süregelen olaylardan kaynaklı yoğun acılarınızı anlıyor ve paylaşıyoruz. Bütün içtenliğimizle, toplumlarımıza, insanlığa karşı olan sorumluluğumuz ve hekim duyarlılığıyla, halklarımızın yakınlaşabilmesi ve yaralarının sarılabilesi, insanlığa benzeri acılar yaşatılmaması için birlikte çalışmalar yapma isteğimizi iletiyoruz.

En derin saygılarımız ve dostluk duygularımızla,

Dr. Bayazıt İlhan

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı