Sağlık Çalışanlarında İş Kazası ve Meslek Hastalıklarına Yaklaşım Çalıştayı yapıldı

Ülkemizde sağlık çalışanlarının çalışma koşullarına bağlı şiddet başta olmak üzere yaşamış olduğu birçok iş kazası ve meslek hastalığı yasalarca yok sayılmakta.

İş kazası ve meslek hastalıklarının değerlendirilmesi, bildirim ve tanı koymada bilimsel yaklaşımların uygulanması ve sağlık çalışanı haklarının saptanması açısından gerçekleştirilen çalıştay da konu her yönüyle tartışıldı.

Çalıştay notları en kısa sürede www.saglikcalisanisagligi.org sayfasında yer alacak.

 

Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Çalışma Grubu

İstanbul Sağlık Çalışanları Sağlığı Meclisi