İş cinayetlerini durduralım: Bir imza da sen ver!

İş cinayetlerine karşı TTB, DİSK, KESK ve TMMOB tarafından başlatılan imza kampanyası kapsamında bir video hazırlandı.