SOMA MİTİNGİ

İş cinayetlerine, taşeron köleliğine, sefalet ücretine karşı 16 Mayıs’ta Soma’dayız...