İnsanca Çalışma Koşulları ve İş Güvencesi İçin 20-21-22 Mayıs'ta G(ö)REV'deyiz!

Birinci basamak sağlık hizmetlerinde, ASM ve TSM'lerde 20-21-22 Mayıs günleri sağlık hizmeti sunulamayacak. 

Konuyla ilgili video için...