Reyhanlı'nın failleri hala bulunamadı!

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi ve Hatay Tabip Odası, iki yıl önce bugün Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde meydana gelen ve 50'yi aşkın yurttaşımızın yaşamını yitirmesine neden olan patlamanın yıldönümü nedeniyle yazılı açıklama yaptı. 

11.05.2015

Barış ve huzur ortamına tarifsiz bir zarar veren bu saldırıyı bir kez daha kınıyor, faillerin açıklanmasını ve cezalandırılmalarını bekliyoruz!

İki yıl önce bugün, Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde bomba yüklü bir araç patladı ve 50’yi aşkın yurttaşımız hayatını kaybetti. Ülkemizde ve bölgemizde barış, huzur ve güvenlik ortamına indirilen ağır bir darbe olan bu saldırının ardından iki yıl geçmesine rağmen failler hala açıklanmadı. Faillerin belli olmaması ve cezalandırılamaması toplum vicdanında önemli bir yara olarak durmaktadır. Bir an önce faillerin bulunması ve cezalandırılması toplumsal adalet ve barış için son derece önemlidir.

Faillerin bulunması bölgedeki güvenlik koşullarının iyileştirilmesi bakımından da gereklidir. Olayın çözümlenmemesi bölgede can güvenliğine ilişkin kaygıları ve algıları arttırmaktadır.  Bununla birlikte, sınır kontrolleri son derece zayıftır. Bu da yeni şiddet olayları riski açısından bölgeyi duyarlı hale getirmektedir. Güvenlik ve sosyal sorunlar nedeni ile yerleşik halk göç etmeye başlamıştır. Hatay’da kalanlarla Suriye’den gelen ve kümeleşme eğilimi göstererek yerleşen insanlar arasında toplumsal bir çatışma söz konusudur.

Suriye’deki savaştan Hatay’da yaşayanlar çok büyük zarar görmüş ve daha büyük tehlikelerin riski ile yaşamlarını devam ettirmektedirler. Bu sosyal sorunlara dönük önlemler bir an önce alınmalı ve bu sürecin nasıl en az hasarla atlatılabileceğine ilişkin etkin toplumsal çaba gösterilmelidir.  Bunun için yerelde yaşayanların işbirliği, dayanışma ve diyaloğunun sağlanması son derece önemlidir.      

Komşularla sıfır sorun politikalarının geldiği nokta budur; ülkemizde ve bölgemizde barış ve huzurdan bahsedilemez hale gelmiş, kontrolden çıkan insanlık dışı şiddet olayları halkların hafızasına kazınmıştır. Bölgede görevli hekimler çeşitli medya programlarında ve sosyal medyada hedef gösterilmiş ve mesleklerini icra etmeleri ciddi derecede zorlaşmıştır.  

Merkezi otoritelerden ve basın kuruluşlarından insanları kutuplaştıran, ayrıştıran, ötekileştiren yayınlar yapmamalarını önemle rica ediyoruz. Bizler hekimler olarak hiç ama hiçbir ayrım yapmadan tüm insanları eşit görerek sağlık hizmeti vermeye, insanı yaşatmaya ve acısını dindirmeye çalışıyoruz. Bundan sonra da tüm hastalarımıza, hiçbir ayrım gözetmeksizin, elimizden gelen en iyi  şekilde sağlık hizmeti vermeye devam edeceğiz.

Bölgedeki barış ve huzur ortamına tarifsiz bir zarar veren bu saldırıyı bir kez daha kınıyor, faillerin kamuoyuna açıklanmasını ve cezalandırılmalarını bekliyoruz. Ülkemizde ve bölgemizde şiddeti ortadan kaldırmak ve bölge halkları için sağlıklı bir barış ortamı inşa etmek için her türlü çabayı göstermeye hazır olduğumuzu kamuoyu ile bir kez daha paylaşırız.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi

Hatay Tabip Odası