12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü'nü kutluyoruz

Bugün Dünya Hemşireler Günü.

Sağlık sisteminin her basamağında yadsınamaz bir role sahip olan hemşire arkadaşlarımız yine pek çok sorunun kıskacında kutluyorlar Hemşireler Günü’nü. Eğitim süreçlerinde onlarca düzensizlik ve stajları döneminde ciddi bir emek sömürüsü ile başlıyorlar meslek hayatlarına. Bununla da bitmiyor, güvencesizlik ve esnek istihdam politikaları onları da vuruyor; eşdeğer iş yapmalarına rağmen farklı sözleşmelerle çalıştırılıyorlar. Şimdi bir de emek sömürüsünü ve güvencesizliği derinleştiren yardımcı hemşirelik uygulaması ve taşeron hemşirelik bekliyor onları. Bir yanda Sağlık Bakanı hemşire sayısının yetersizliğinden dem vururken, bir yanda atanamayan işsiz hemşireler eylem yapıyorlar. Kısacası, sağlık sisteminin paramparça edilmiş hali ve emekçiler için bir zülüm haline gelmiş istihdam politikaları hemşire arkadaşlarımızı ciddi derecede hırpalıyor.

Mesleki eğitimlerinden hizmet sunumuna, emek sömürüsünden hak ihlallerine onlarca sorunun ortasında ve artan şiddet tehdidine rağmen, gece gündüz fedakarca sağlık hizmeti veren değerli arkadaşlarımızın Dünya Hemşireler Günü’nü kutlar, verdikleri tüm mücadelelerde dayanışma içinde olacağımızı bir kez daha bildiririz.  

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi

NOT: Dünya Tabipler Birliği’nin Dünya Hemşireler Günü nedeniyle yaptığı açıklamayı başta hemşire arkadaşlarımız olmak üzere kamuoyu ile paylaşıyoruz:

WMA Dünya Hemşireler Gününü Kutluyor

Dünya Tabipler Birliği (WMA) 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü dolayısıyla tüm dünyadaki hemşireleri kutluyor. Dünya Tabipler Birliği Başkanı Dr. Xavier Deau kutlama mesajında şunları söyledi:

“Dünyanın tüm ülkelerindeki hekimler, hastalara bakan hemşirelerin değerini bilerek bu kutlama gününde bizlere katılacaktır. Dünya Tabipler Birliği, hekimlerle hemşireler arasında çalışma alanlarında ve WMA ile Dünya Hemşireler Konseyi arasında küresel ölçekte var olan ekip çalışmasından gurur duymaktadır.

‘Dünyanın neresinde olursa olsun sağlık hizmetlerinde yaşamsal önem taşıyan bir kaynak olarak hemşirelerin önemini ne kadar vurgulasak azdır. Ayrıca tüm hastalara yüksek kalitede bakım sağlanabilmesi için yeterli sayıda hemşireye ihtiyaç olduğunun da altını çizmek gerekir. Bu da yeterli sayıda hemşire sağlanmasını, elverişli çalışma koşullarını ve adil bir ücreti gerektirir. Dünya Hemşireler Günü, tüm hemşirelere içten teşekkürlerimizi iletmek için bir vesile olmuştur.”