Çıplak Arama İşkencedir ve Biz İşkenceyle Mücadele Etmekte Israrcıyız!

TTB Merkez Konseyi, TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu ve TTB İnsan Hakları Kolu, 11 Eylül 2013 tarihinde Kadıköy'de düzenlenen bir eylemde gözaltına alınan bir kadın eylemcinin gözaltında polis tarafından çıplak arama işkencesine maruz bırakılmasının ardından başlatılan yargı süreci hakkında açıklama yaptı. 

 

Çıplak Arama İşkencedir ve Biz İşkenceyle Mücadele Etmekte Israrcıyız!

11 Eylül 2013 tarihinde Kadıköy’de düzenlenen bir eylemde gözaltına alınan bir kadın eylemcinin gözaltında polis tarafından çıplak arama işkencesine maruz bırakılmasının ardından başlatılan yargı sürecini kaygıyla izlemekteyiz.

Çıplak arama işkencesi nedeniyle “eziyet, işkence, kasten yaralama, haksız arama ve görevi kötüye kullanma” suçları gerekçe gösterilerek yapılan şikayet başvurusu için verilen kovuşturmaya yer olmadığı kararına avukatların yaptığı itiraz üzerine yeniden başlatılan soruşturmada, Kadıköy Kaymakamlığı işkenceci polis memuru hakkında soruşturma izni vermezken; kararda, işkenceye uğrayan kadının karakolda "rahat hareketler içerisinde bulunduğu" dolayımıyla işkencenin meşrulaştırılmaya çalışıldığını ve  savunulduğunu görüyoruz.

Hatırlatalım; çıplak arama işkencedir ve Anayasa’nın 17. maddesine göre kimseye işkence ve eziyet yapılamaz, kimse insan haysiyetiyle bağdaşmayan muameleye tabii tutulamaz. Bunun yanında, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, üye devletlere Avrupa Cezaevi Kuralları hakkında 11 Ocak 2006 tarihli 2 No’lu Tavsiye Kararında “Üst aramasına tabi tutulan kişiler, arama esnasında küçük düşürücü davranışlara maruz bırakılmamalıdır” demektedir.

Gerek ulusal, gerekse Türkiye’yi de bağlayan uluslararası hukuk maddeleri uyarınca, bir işkence yöntemi olarak kabul gören çıplak aramanın “kişinin rahat hareketlerde bulunması” zemininde meşrulaştırılmaya çalışılması hiç bir şekilde kabul edilemez. Bu talihsiz argümanların Kaymakamlık düzeyindeki bir kamu temsiliyetinden gelmesi ise, insanlığın yüzlerce yıldır kolektif bir mücadele ve emek ile ilmek ilmek dokuyarak edindiği tüm insan hakları kazanımlarına açık bir küfürdür.

Türk Tabipleri Birliği, insan hakları ve işkenceyle mücadele konusunda dünyaya mal olmuş işler ortaya koymuş öncü bir örgüttür. Kamu yetkililerinin bu talihsiz argümanlarını ve yargının işkence bahsindeki “tutumunu” kaygıyla izliyoruz.

Bu vaka özelinde yeniden hatırlatmak isteriz; yaşamdan yana saf tutma inadımızdan beslenen yürek çarpıntısıyla, bu kadim topraklarda yaşamı hiçe sayan, işkenceyi savunan, işkence uygulayan herkes ve her şey ile mücadele etmekte ısrarcıyız.

Türk Tabipleri Birliği sürecin takipçisidir.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi

Türk Tabipleri Birliği Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu

Türk Tabipleri Birliği İnsan Hakları Kolu