20-21-22 Mayıs GöREV etkinliği için radyo spotu hazırlandı

Birinci basamak sağlık çalışanlarının 20-21-22 Mayıs 'ta gerçekleştireceği 3 günlük G(ö)REV etkinliği hakkında radyo spotu hazırlandı.