TTB Merkez Konseyi Sağlık Bakanı'ndan randevu istedi

TTB Merkez Konseyi, son dönemdeki yasa ve yönetmelik değişiklikleriyle çalışma koşullarında önemli değişiklikler olan aile hekimlerinin ve birinci basamak sağlık çalışanlarının durumlarını görüşmek amacıyla Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'ndan görüşme talebinde bulundu. 

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'na gönderilen yazıda, aile hekimliği alanında yaşanan sorunları paylaşmak ve çözüm aramak amacıyla uygun tarihte randevu istendi ve sorunların aciliyeti dolayısıyla randevu talebine ivedilikle yanıt beklendiği dile getirildi. 

Sağlık Bakanlığı'na iletilen yazı için...