20-21-22 Mayıs GöREV etkinliği hakkında kamuoyuna açıklama

TTB Merkez Konseyi, 20-21-22 Mayıs 2015 tarihlerinde birinci basamak sağlık çalışanlarınca gerçekleştirilecek G(ö)REV etkinliği hakkında kamuoyuna duyuru yaptı. Duyuru'da böyle bir eyleme neden ihtiyaç duyulduğu dile getirerek, vatandaşların desteği istendi. 

 

Kamuoyuna,

Sağlık Bakanlığı bütün alanlarda olduğu gibi birinci basamakta da çalışma koşullarımızı giderek ağırlaştırmakta, yaptığı düzenlemelerle iş güvencemizi  giderek daha da fazla ortadan kaldırmakta, bir yandan da katkı katılım paylarıyla halkımızın sağlık hizmetlerine erişimi giderek kısıtlanmaktadır.

TTB Merkez Konseyi, Sağlık Bakanlığı'na birinci basamak sağlık çalışanlarının sorunlarını defalarca iletmiş, aile hekimleri de kendilerine haksız ve hukuksuz biçimde dayatılan hafta sonu nöbetlerine karşı  önemli bir direniş göstermişti. Ancak Sağlık Bakanlığı 16 Nisan 2015 tarihinde yayınladığı ödeme ve sözleşme yönetmeliğiyle, aile hekimlerinin ve diğer ASM çalışanlarının zaten çok zayıflamış olan iş güvencesine daha da ağır bir saldırı gerçekleştirmişti.

Bu şartlarda Sağlık Bakanlığı’nın haksız, hukuksuz ve emeğe hürmetsiz tutumuna karşı daha etkili bir yanıt vermek kaçınılmaz olmuştur. O nedenle; 20-21-22 Mayıs günleri, sesimizi soluğumuzu tüm ülkeye duyurabilmek amacıyla, ASM ve TSM lerde hizmet üretemeyeceğiz.

Geldiğimiz noktada çözümsüzlüğe karşı çözüm arayışında olan taraf olarak Merkez Konseyimiz Sağlık Bakanlığı’ndan yeni ve ivedi bir randevu talebinde bulunmuştur. Amacımız sorunlarımızı, taleplerimizi ve çözüm önerilerimizi Bakanlığa bir kez daha iletmek, iş bırakmalara gerek kalmadan bu sorunların çözülmesidir.

Sağlık çalışanlarının hakları ve halkımızın sağlık hakkı için birinci basamakta örgütlü sendikalar ve derneklerle birlikte dayanışma içinde bir mücadeleyi sürdürme çabası içerisindeyiz. 20-21-22 Mayıs tarihlerinde yapacağımız iş bırakma eyleminde de alanda örgütlü tüm dernek ve sendikaların katkı sağlayacağına inanıyor, birlikte mücadele çağrımızı yineliyoruz.

Daha önceki tüm eylemlerimizde olduğu gibi 20-21-22 Mayıs günlerinde de halkımızın mağduriyetine yol açılmayacak, özellikle koruyucu sağlık hizmetlerinin aksamaması amacıyla tıpkı hafta tatillerinde ve dokuz günlük uzatılmış bayram tatillerinde olduğu gibi önceden tedbirler alınacaktır.

Bizler halkımızın, tek tek her yurttaşımızın eşit bir biçimde ve ücretsiz olarak nitelikli sağlık hizmetine ulaşabilmesi için çalışıyor, hekimlerin ve sağlık çalışanlarının haklarının da nitelikli sağlık hizmetinin ön şartı olduğunu biliyoruz. Hem sağlık çalışanlarının hakları, hem de halkımızın sağlık hakkı için sürdürdüğümüz mücadelede, halkımızın her zaman olduğu gibi biz sağlık çalışanlarının yanında yer alacağına güveniyoruz.

Saygılarımızla

TTB Merkez Konseyi