Bezm-i Alem Üniversitesinde işten çıkarılan Dr. Hatice Özçelik'in yanındayız

Türk Tabipleri Birliği ve İstanbul Tabip Odası, Bezm-i Alem Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı'nda 4 yıldır göğüs hastalıkları uzmanı olarak görev yapan Dr. Hatice Özçelik'in iş akdinin sonlandırılmasına tepki gösterdi.

                            

Üniversiteler Hükümet Politikalarının Uygulayıcısı Olmamalıdır!
Bezm-i Alem Üniversitesinde İşten Çıkartılan Dr. Hatice Özçelik'in Yanındayız...

Bezm-i Alem Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı'nda 4 yıldır göğüs hastalıkları uzmanı olarak görev yapan Dr. Hatice Özçelik, 24 Nisan 2015 Cuma günü bilimsel ve akademik çalışmalar yaparak oluşturduğu dosyasını üniversiteye teslim ederek akademik kadroya geçmek için başvuruda bulunmuştur. 27.04.2015 Pazartesi günü, eşi hakim Metin Özçelik verdiği bir mahkeme kararı sonrası açığa alınmış ve 3 gün sonra da tutuklanmıştır. Bu olaydan 4 gün sonra ise, Dr. Hatice Özçelik iş akdi fesh edilerek işinden çıkartılmıştır.

Dr. Özçelik'in, 4 Mayıs 2014 tarihinde, eşinin tutuklanmasından 4 gün sonra, 1 gün mazeretsiz işe gelmeme ve akademik sınav jürisini baskı altına alma gerekçeleri ile, üstelik de hiçbir soruşturma açılmadan, görüş ve savunması istenmeden iş akdinin sonlandırılmasını kınıyor, aynı zamanda da bir üniversitenin hükümetin politikalarının uygulayıcı olma konumuna düşmesini üzüntüyle karşılıyoruz. Bilimsel özgürlük ortamı olmadan, akademik olarak özerk ve bağımsız olunmadan, bilim insanlarına akademik güvence sağlanmadan üniversite olunamaz. Türk Tabipleri Birliği  ve İstanbul Tabip Odası olarak Bezm-i Alem Üniversitesinde baskıcı ve antidemokratik uygulamalara maruz kalarak işten çıkartılan Dr. Hatice Özçelik'in yanında olduğumuzu kamuoyuyla paylaşırız.

Türk Tabipleri Birliği
İstanbul Tabip Odası