20-21-22 Mayıs GöREV etkinliği basında

Sağlık Bakanlığı'nın, aile hekimleri ve birinci basamak sağlık çalışanlarını işten atma tehdidine karşılık, birinci basamak sağlık hizmet alanında 20-21-22 Mayıs 2015 tarihlerinde gerçekleştirecek GöREV etkinliği basında yer bulmaya başladı. 

Bu kapsamda, 18.05.2015 Pazartesi günü, TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Özden Şener saat 18.45'de TVem Ana Haber Bülteni'nde, TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Filiz Ünal İncekara saat 19.30'da CNNTürk'de Mirgün Cabas ile Herşey programında, TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Hüseyin Demirdizen de Sokak TV'de saat 15.30-16.30 arasında eylemin gerekçelerini ve talepleri anlatacaklar.