TTB, DİSK, KESK ve TMMOB'dan Soma Mitingi

TTB, DİSK, KESK ve TMMOB, 13 Mayıs 2014 tarihinde meydana gelen maden faciasında yaşamını yitiren 301 işçiyi anmak üzere, 16 Mayıs 2015 tarihinde Soma’da miting düzenledi. Mitinge, TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan, TTB Merkez Konseyi üyeleri Dr. Fatih Sürenkök ve Dr. Hüseyin Demirdizen’in yanı sıra Manisa, Balıkesir ve Çanakkale Tabip Odalarının Başkan, Genel Sekreter ve yöneticileri ile hekimler katıldı.       

TTB, DİSK, KESK ve TMMOB üye ve temsilcileri ile faciada yaşamını yitirenlerin yakınlarının yanı sıra Türkiye’nin çeşitli yerlerinden gelen binlerce kişi, saat 12.00’deİStasyon Meydanı’nda toplanarak, saat 13.00’de mitingin yapılacağı Cengiz Topel Meydanı’na doğru yürüyüşe geçti. Mitinge siyasetçiler ve sanatçılar da destek verdi.

"İş cinayetlerine, taşeron köleliğine, sefalet ücretine karşı Soma’dayız" sloganıyla gerçekleştirilen miting, katledilen 301 madencinin saygı duruşu ile anılmasıyla başladı. TTB, DİSK, KESK ve TMMOB başkanlarının ve bir madenci eşinin konuşmasının ardından, gökyüzüne 301 siyah balon bırakıldı.

TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan, burada yaptığı konuşmada, “301 işçinin bir anda ölümünün siyasi sorumluları koltuklarında oturmaya devam edebilirler mi? Madenci tekmeleyen, tokatlayan, küfür edenler insan içine çıkabilirler mi?” diye sordu. İlhan, “Çalışırken ölmemek için, çocuklarımıza güzel bir Türkiye bırakabilmek için, yaşam hakkımız için ortak mücadele etmemiz gerekiyor. Bu kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz” diye konuştu.