TTB Düzce'de 6. Ulusal Tıp Öğrencileri Kongresi'ndeydi

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde düzenlenen 6. Ulusal Tıp Öğrencileri Kongresi’nin bu yılki onur konuğu TTB Başkanı Dr. Bayazıt İlhan idi.

“Modern Hipokrat, Çağımız Hastalıkları ve Günümüzde Hekimlik” başlığıyla gerçekleşen kongre 15-17 Mayıs 2015 tarihlerinde Düzce’de gerçekleşti.

Dr. İlhan Kongre’de “Türkiye’de Sağlığın Durumu, Performans Sistemi, TTB ve Tabip Odaları” başlıklı bir sunum yaptı. Dr. İlhan’ın konuşması sonrası Türkiye’de sağlığın durumu hakkında dinleyicilerin de katılımıyla değerlendirmeler yapıldı.

Kongre’ye emek veren ve geleceğine sahip çıkan tüm tıp öğrencisi genç meslektaşlarımızı kutluyoruz.

TTB Merkez Konseyi