19. Pratisyen Hekimlik Kongresi yapıldı

19. Pratisyen Hekimlik Kongresi, 180 hekimin katılımıyla 16-18 Mayıs 2015 tarihleri arasında İstanbul’da, Yıldız Teknik Üniversitesi Oditoryumu'nda gerçekleştirildi. 

“İyi Hekimliği, Sağlık Hakkını, Barışı, Dayanışmayı ve Yaşamı Savunacağız" ana teması ile gerçekleştirilen kongre kapsamında 2 kurs ve 22 oturum gerçekleştirildi. Forumda, birinci basamakta ve özellikle aile hekimliğinde yaşanan güncel sorunlar ve çözüm önerileri tartışıldı.

Kongre boyunca, anemi, saç dökülmesi, viral hastalık tehdidi, diyabetik hasta takibi gibi çok sayıda klinik konu yanında, “savaş göçler ve sağlık”, “iyi hekimlik ortamı ve dayanışma” ve “birinci basamakta verilen sağlık raporları” gibi çok farklı konu başlıkları kapsamlı şekilde ele alındı.

Kongre sonuç bildirgesi için tıklayınız...  

Fotoğraflar için tıklayınız...