Birinci basamak G(ö)REV etkinliği ikinci gününde...

Birinci basamak sağlık çalışanlarının g(ö)rev eylemlerinin ikinci gününde Sağlık Bakanlığı önünde “Sağlıkta Yalanlar ve Gerçekler” açıklandı. Ankara Tabip Odası ile Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası’nın yönetici ve üyelerinin katıldığı etkinlik saat 12:30’da gerçekleştirildi.

İlk olarak söz alan SES Genel Sekreteri Birsen Seyhan Sağlık Bakanı’na seslenerek “Bizler sağlık emekçileri olarak, her türlü zor çalışma koşullarıyla yıpranmamıza rağmen fedakarca sağlık hizmeti vermeye çalışıyoruz. Bizler, mücadelemizi sadece kendimiz için değil, aynı zamanda halkın sağlık hakkı ve son derece önemli koruyucu sağlık hizmetleri için de veriyoruz” dedi.

Ardından ATO Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Dr. Ebru Basa ve SES Ankara Şubesi Yönetim Kurulu üyesi İsrafil Demir TTB tarafından hazırlanan “Sağlıkta Yalanlar ve Gerçekler” broşüründen kesitler okuyarak sağlıkta dönüşüm adı altında yaşananlara ışık tutmaya çalıştılar.

Birinci basamak sağlık çalışanlarının G(ö)REV etkinliği ikinci gününde de geniş katılımla devam ediyor. 

 

SAĞLIKTA YALANLAR VE GERÇEKLER

Sağlıkta on üç yıldır devam eden bir “yalan rüzgarı” izliyoruz.

Güya; Sağlık “reformu” yapıldı.

Güya; her şey çok düzeldi.

Güya; herkes çok memnun.

Güya; sağlıkta çağ atladık.

Oysa, gerçekler hiç öyle değil.

YALAN: Bütün hastaneleri sigortalılara açtık.

GERÇEK: Evet; sigortalılar, hepsinde değilse de Sosyal Güvelik Kurumu’yla sözleşme imzalayan özel hastanelerde tedavi olabiliyorlar. Yalnız milyarlarca liralık faturayı ödeyebilmeleri gerekiyor! Bu kadar parayı ödeme gücü olmayan vatandaşlar sigortalı olsa bile özel hastanenin kapısından içeri giremiyor.

YALAN: Sağlık harcamalarının büyük bölümü devlet tarafından yapılıyor.

GERÇEK: Türkiye’de 2012 yılında gerçekleşen 72 milyar 820 milyon TL toplam sağlık harcamasının yüzde 79,5’u, 57 milyar 892 milyon TL’si kişiler tarafından (prim ödemesi ve cepten ödeme olarak) yapıldı. Kişi başına yıllık 1.009 TL olan sağlık harcamasının, 785 TL’si kişilerin kendileri tarafından yapılırken, yalnızca 224 TL’si devlet tarafından yapıldı

Sağlıkta Yalanlar ve Gerçekler Broşürünün tamamını okumak için tıklayınız.

 

İllerdeki etkinlik fotoğraflarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz. 

Ankara

Balıkesir

Batman

Bursa

Diyarbakır

Gaziantep-Kilis

Mardin

Mersin

Muğla

Van